Med många års erfarenhet av entreprenad- och transportbranschen i Stockholm
Tjänster

Kompostering / jordtillverkning / siktning

Vi jobbar med kompostering av trädgårdsavfall både på SÖRAB och på NCC Industry, avd. Stone på Arlanda.

Vi tillverkar även all Hasselfors gräsmattejord åt NCC.