Med många års erfarenhet av entreprenad- och transportbranschen i Stockholm
Tjänster

Krossning / återvinningskrossning

Vi har ett antal mobila krossar och vi krossar både kompost, ris, grot och stubbar men även returträ och annat verksamhetsavfall så som möbler, madrasser och tyg, brännbart och deponi.

Våra kunder är bl.a.