Miljö & Kvalitet

 Vi vill utveckla en hållbar verksamhet för såväl människor som för miljön.

MILJÖ & KVALITET

I vår bransch är det viktigt att tänka på miljön, vi har därför en kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy som vi arbetar efter. Vi försöker köra våra lastbilar på HVO100 så långt det är möjligt samt har även sen 2020 en lastbil som drivs med biogas.

Vi arbetar för att uppfylla våra kunders förväntningar och krav. Att vi har nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska kunna driva och utveckla vårt verksamhet.

Vi arbetar även för att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö och för att minska vår miljöpåverkan. Vi försöker framförallt att minska miljöpåverkan från vår maskin- och fordonspark.

Vi följer gällande lagar och regler och uppfyller de krav våra kunder ställer. Vi ställer samma krav på våra underentreprenörer som vi och våra kunder ställer på oss.

Genom vårt arbete vill vi utveckla en hållbar verksamhet för såväl människor som för miljön.