Med många års erfarenhet av entreprenad- och transportbranschen i Stockholm
Tjänster

Kompostering / jordtillverkning / siktning

Vi jobbar med kompostering av trädgårdsavfall

Under många år har vi arbetat med att kompostera trådgårdsavfall för att kunna skapa mer näringsrik och bra jord. Det är viktigt att ta tillvara på de resusers om finns. Vi siktar även t ex bergkross till finkornigt grus efter vi krossat det.