Med många års erfarenhet av entreprenad- och transportbranschen i Stockholm
Tjänster

Transport

Vi är medlemmar i Märsta Förenade sedan …. just nu med 4 enheter:

  • En schakttrailer, Volvo-540-FH13
  • Ett kassettekipage, Volvo-750-FH16
  • En tridembil, Scania-R560 med 3-axlig kärra.
  • En tridemväxlare, Scania-R730 med 3-axligt släp alt. maskinsläp.